نرم افزار کاتر

نرم افزار کاتر پلاتر روسز

این نرم افزار مربوط به دستگاه کاتر پلاتر مدل Roses می باشد که با نصب این درایور می توان از نرم افزار Corel draw بصورت مستقیم دستور ارسال کرد.