خیابان مظاهری، ابتدای خیابان قریشی پلاک ۴۳/۳، فروشگاه مُهرسازان

۰۲۶-۳۲۲۵۵۵۵۳-۴