خیابان مظاهری، ابتدای خیابان قریشی پلاک ۴۳/۳، فروشگاه مُهرسازان

۰۹۳۵-۳۷۷۴۰۶۰

۰۲۶-۳۲۲۵۵۵۵۳-۴